allahümme salli ala seyyidina muhammed Için 5-İkinci Trick

Tanrıümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime inneke hamidün mecid.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.

Feysbuk is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post content.

İMAM-I ŞAFİİ’NİN SALAVATI(ResulullahSAW’ın bu salavata devam eden İmam Şafi’nin vefat edince Rabbinden hesap sorulmaması ricasına vesile olan salavat

ALLAHumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike

Cenabıhakümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.

Tanrıümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn*

“Bir kimesne salavat-ı fatihi bir kere okursa dönemin başından salavat getirenin okuduğu zamana derece ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da teberrulanır.” buyurmuşlardır.

4-Tanrıümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala more info Muhammedin ve ala ali Muhammedin ayrıca la yebka minesselami şey'ün. 

“Bana muhabbeti olanların okumuş olduğu salâvatı bizzat duyarım. Kendilerini de tanılamarım. Bunlardan mebdekalarının salâvatı da bana vasıtalı olarak yeryüzü olunur.”

Buna bakarak belli sayılarda okumanın dinî bir gereklilik başüstüneğu inancına baplmaksızın ve namazların arkasından okunması düzenışhunrizk hâline getirilmeksizin bu salavât/dualar her çağ okunabilir.

Cenabıhakümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’anahtarü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’gönülü selamehüm.

Bismillahirrahmanirrahiym* Tanrıümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkanlı haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı more info bi emkinetil mekani* Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam* Cenabıhakümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah*

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *